Theorie

Hoeveel fouten mag je hebben?

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:

Gevaarherkenning
Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen. Voor een positieve uitslag moet je er minimaal 13 goed beantwoorden.

Verkeersregels & verkeersinzicht
Het onderdeel verkeersregels en verkeersinzicht bestaat uit 40 vragen. Voor een positieve uitslag moet je er minimaal 35 goed beantwoorden.