Theorie

Welke onderwerpen komen aan bod?

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:

Gevaarherkenning
Gevaarherkenning is het vroegtijdig opmerken, het herkennen en voorspellen van mogelijk gevaarlijke situaties en het juiste handelen om het gevaar af te wenden. In het officiële CBR theorie-examen krijg je 25 vragen over gevaarherkenning. Bij elke vraag krijg je drie mogelijke antwoorden: remmen, gas loslaten of niks doen.

Verkeersregels & verkeersinzicht
Zoals de naam al zegt komen in dit onderdeel voornamelijk de verkeersregels aanbod. Denk hierbij o.a. aan voorrangsregels, verkeersborden, Fitheid.